De 5 voordelen van NOAB!

Er zijn vijf redenen om een NOAB-lid in te schakelen. Elke ondernemer heeft een NOAB-kantoor nodig. Niet alleen voor de aangifte, maar ook voor jaarrekeningen, financieringsaanvragen en advies. Het inschakelen van een NOAB-lid heeft dan ook belangrijke voordelen voor ondernemers.

 •  1. Kwaliteit van dienstverlening en advies
  NOAB-leden vinden kwaliteit belangrijk. De reglementen van NOAB waarborgen dat leden alleen hun lidmaatschap kunnen continueren, wanneer zij hun kwaliteit en vakkennis bijhouden. Dat moet ook, omdat ieder lid periodiek wordt onderworpen aan een herkwalificatie. Triple A heeft de laatste herkwalificatie behaald in januari 2014.
 • 2. Up-to-date kennis van zaken
  NOAB-leden zijn verplicht om op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderende wet- en regelgeving, door permanent opleidingen te volgen. Hierdoor is hun advies altijd actueel.
 • 3. Laagdrempelig en oplossingsgericht
  NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. NOAB-leden zijn zelf ondernemer en spreken de taal van hun klanten. Vakkundigheid is gekoppeld aan ondernemerszin en dat betekent dat klanten geen hoge drempels hoeven te nemen.
  NOAB-kantoren werken oplossingsgericht. In voorkomende gevallen kunnen de kantoren een beroep doen op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen, die binnen de NOAB-adviesgroep verenigd zijn, kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. In de NOAB-adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en arbeidsdeskundigen.
 • 4. Garantie
  De beroepscode van de NOAB zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat. NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden). Bij problemen kan een beroep worden gedaan op gratis conflictbemiddeling of het onafhankelijk tuchtcollege. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zodat de cliënt schadeloos wordt gesteld indien de fout verwijtbaar is.
 • 5. Klaar voor de toekomst
  NOAB werkt nauw samen met de overheid en andere instanties aan nieuwe manieren van werken en nieuwe standaarden. NOAB-kantoren zijn daardoor klaar voor de toekomst.

Wat doen NOAB-leden voor uw onderneming?

Een NOAB-lid zorgt in de eerste plaats voor een correcte administratie van uw bedrijf en uw fiscale zaken. Maar een NOAB-lid is ook:

 • de financieel manager die de financieringsaanvraag verzorgt, de subsidiëring regelt en de kostprijsberekeningen maakt
 • de personeelsdeskundige die de loonadministratie voert en de juiste beloning helpt vaststellen
 • de inkoper van specialistische kennis die de vraag aan specialisten helder formuleert, waardoor onnodig dure adviesuren worden vermeden
 • de vertrouwenspersoon die optreedt bij beleidsbeslissingen en organisatievraagstukken.

Geen enkel bedrijf kan zonder ondersteuning bij administratieve en fiscale zaken.

Triple A Administratie wil zich hierdoor als NOAB lid onderscheiden van andere administratiekantoren.